Priser

Du kan komme til fysioterapeutisk behandling, om du har en henvisning fra en læge eller ej.

Henvisningen har indflydelse på den pris, du selv skal betale, idet der ved lægehenvisning gives tilskud fra den offentlige sygesikring.  Ved henvisning er der egenbetaling på 60% af det fulde beløb for behandlingen. Sygesikringens andel er på 40%, som fratrækkes regningen.

Afbud meddeles dagen i forvejen eller senest kl. 8 på behandlingsdagen. Udeblivelse uden afbud koster 160,-

 

Behandlingstakster:

Gældende pr. 1. oktober 2014

Pris ved
henvisning

   

Tilskud
"danmark"

Pris ved
henvisning
og "danmark"

Første konsultation 247,15 126,00 121,15
Normalbehandling

164,77

84,00 80,77
Kort behandling 109,85 56,00 53,85
Opfølgende træningsterapi 54,92 28,00 26,92
Holdtræning 109,85 56,00 53,85
Tillæg for særlig tidskrævende indsats 54,92 28,00 26,92
Udeblivelse 160,00 - 160,00

Lægehenviste behandlinger følger taksterne aftalt i overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og sygesikringen. Priserne reguleres 2 gange årligt (april og oktober) og er ens for alle klinikker, som har overenskomst med den offentlige sygesikring

Priser på andre ydelser og produkter:
Kontakt klinikken for yderligere priser på andre ydelser og produkter, samt priser på behandling uden henvisning.