Priser

Du kan komme til fysioterapeutisk behandling, om du har en henvisning fra en læge eller ej.

Henvisningen har indflydelse på den pris, du selv skal betale, idet der ved lægehenvisning gives tilskud fra den offentlige sygesikring.  Ved henvisning er der egenbetaling på 60% af det fulde beløb for behandlingen. Sygesikringens andel er på 40%, som fratrækkes regningen.

Afbud meddeles dagen i forvejen eller senest kl. 8 på behandlingsdagen. Udeblivelse uden afbud koster 160,-

 

Behandlingstakster:

Sygeforsikringen Danmark

Gældende pr. 1. april 2015

Pris ved
henvisning

   

Tilskud
"danmark"

Pris ved
henvisning
og "danmark"

Første konsultation 260,51 133,00 127,51
Normalbehandling

165,64

88,00 77,64
Kort behandling 110,43 59,00 51,43
Opfølgende træningsterapi 55,21 30,00 25,21
Holdtræning 110,43 59,00 51,43
Tillæg for særlig tidskrævende indsats 54,92 28,00 26,92
Udeblivelse 160,00 - 160,00

Lægehenviste behandlinger følger taksterne aftalt i overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og sygesikringen. Priserne reguleres 2 gange årligt (april og oktober) og er ens for alle klinikker, som har overenskomst med den offentlige sygesikring

Priser på andre ydelser og produkter:
Kontakt klinikken for yderligere priser på andre ydelser og produkter, samt priser på behandling uden henvisning.