personlig-trning

Den motiverende rygskole PDF Udskriv Email

Rygskolen er for dig med tilbagevendende eller vedvarende smerter i ryggen. Rygskolen er et afprøvet og virkningsfuldt forløb som indeholder både teori om ryggen og smertehåndtering samt træning, og du vil være sammen med andre, som har samme problem.

 

Kurset vil give dig en forståelse af dine rygproblemer og give dig værktøjer til at mindske dine gener.

 

Kurset indledes med individuel samtale, undersøgelse og konditest. Forløbet er intenst med styrke-, konditions-, stabilitets- og balancetræning. Holdene er fra 8-10 deltagere, med fokus på den enkelte.

 

Dokumenterede resultater

Det bærende i konceptet er en aktiverende strategi, med fokus på deltagernes tiltro til egen sygdomshåndtering og motivation for at være aktive.

 

Den Motiverende Rygskole blev oprindelig gennemført som en randomiseret undersøgelse på seks klinikker for fysioterapi i Århus, 2004/2005. Det er resultater herfra samt fra en 2 års follow-up, som konceptet bygger på.

 

Efter gennemførelse af rygskolen havde deltagerne halveret ryg- og bensmerter samt forbrug af smertestillende medicin. Hertil kom en betydelig forbedring af funktionsniveau og livskvalitet både 3 og 24 måneder efter rygskoledeltagelse. Ligeledes opnåede deltagerne forbedring af kondition og styrke. Fremmødet var højt (85 %), hvilket tydede på deltagertilfredshed med forløbet.

 

Kursusforløb

Den Motiverende Rygskole er inddelt i 20 lektioner. Kurset afvikles over 10 uger med fremmøde to gange om ugen, hhv. 1 og 1½ time ad gange.

 

En væsentlig del af kurset bygger på, at deltagerne aktivt deltager i at opstille personlige mål, hvor man så arbejder selvstændigt med bl.a. motion og træning i perioden mellem lektionerne.

 

Hvad koster det?

Den offentlige sygesikring giver tilskud. Derudover skal deltageren selv betale i alt ca. 2100 kroner for hele kursusforløbet (10 uger). Sygeforsikringen "Danmark" yder også tilskud til Den Motiverende Rygskole, hvilket betyder, at forsikrede deltageres kan få refunderet omtrent halvdelen af udgiften.