Priser ved henvisning fra læge PDF Udskriv Email

Du kan komme til fysioterapeutisk behandling, om du har en henvisning fra en læge eller ej.

 

Henvisningen har indflydelse på den pris, du selv skal betale, idet der ved lægehenvisning gives tilskud fra den offentlige sygesikring.  Ved henvisning er der egenbetaling på 60% af det fulde beløb for behandlingen. Sygesikringens andel er på 40%, som fratrækkes regningen.

 

Afbud meddeles dagen i forvejen eller senest kl. 8 på behandlingsdagen. Udeblivelse uden afbud koster 160,-

 

Behandlingstakster:

Gældende pr. 1. april 2014


Pris ved
henvisning

     


Tilskud
"danmark"

Pris ved
henvisning
og "danmark"

Første konsultation
245,17 126,00 119,17
Normalbehandling

163,45

84,00 79,45
Kort behandling 108,97 56,00 52,97
Opfølgende træningsterapi
54,47 28,00 26,47
Holdtræning
108,97 56,00 52,97
Tillæg for særlig tidskrævende indsats
54,47 28,00 26,47
Udeblivelse
160,00 - 160,00

 

Lægehenviste behandlinger følger taksterne aftalt i overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og sygesikringen. Priserne reguleres 2 gange årligt (april og oktober) og er ens for alle klinikker, som har overenskomst med den offentlige sygesikring

 

Priser på andre ydelser og produkter:
I undermenuen til venstre kan du se priser på vore andre ydelser og produkter, samt priser på behandling uden henvisning.