040309_Taljemaal_042
Sundhed er et valg PDF Udskriv Email

 

”Har du taget beslutningen om, at ville være sund?”

Det er dit liv, og du styrer det selv, også når det gælder sundhed og velvære. Hvis du tager beslutningen om at ville være sund, kan BeneFiT gøre det meget lettere for dig at gennemføre din plan.

 

Din personlige sundhedsplan

En sundhedsplan hos BeneFiT begynder med at du formulerer, hvad du gerne vil. Fx om du vil ned i vægt, være fysisk stærkere, spise sundere, have bedre kondition, være bedre rustet til at klare travlhed uden at få stress, etc.

 

Din målsætning diskuterer du igennem med fysioterapeuten, hvorefter I i fællesskab lægger en realistisk handlingsplan, der strækker sig over et vist tidsrum, fx 100 dage. Planen kan selvfølgelig justeres hen ad vejen.

 

Første punkt i en sundhedsplan vil oftest være et generelt sundhedstjek med en række målinger, der senere i forløbet kan bruges som pejlemærker på, hvor tæt du er på din målsætning. Derudover kan planen indeholde forskellige undersøgelser, behandlinger, kostvejledning og rådgivning mht. træning og motion.

 

Sundhed tager tid..

Forløbet tager den tid, du finder nødvendig, for at du kan nå dine mål. Det kan være 30 dage, 100 dage – eller mere. BeneFiT-Fysioterapeuten udarbejder i samråd med dig din personlige handlingsplan, som skal være realistisk for dig at arbejde med. Undervejs i forløbet får du støtte og relevant viden om kroppens opbygning, kost og fysisk træning.

 

BeneFiT-fysioterapeuten glæder sig til at byde dig velkommen til dit sundhedsforløb.