Fradrag for fysioterapi PDF Udskriv Email

Februar 2010

af Statsaut. revisor Thomas Nic. Nielsen, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Der er to muligheder for, at en virksomhed kan få fradrag i sit regnskab for betaling til en fysioterapeut for at give behandling til sine medarbejdere.

 

Behandling ved sygdom eller ulykke samt sygdomsforebyggende behandling

Behandling hos en fysioterapeut ved sygdom eller ulykke samt sygdomsforebyggende behandling kan modtages skattefrit af medarbejderen, og virksomheden har fradrag for omkostningen i sit regnskab.

 

Det foranstående kræver, at der foreligger en lægehenvisning, samt at omkostningen afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere. Begge betingelser skal være overholdt.

 

Behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade

Behandling hos en fysioterapeut ved behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade kan modtages skattefrit af medarbejderen, og virksomheden har fradrag for omkostningen i sit regnskab.

 

Det foranstående kræver, at det skal være en arbejdsbetinget skade - der er ikke fradrag for behandlinger af skader opstået i forbindelse med fx sport. En arbejdsbetinget skade kan være opstået i forbindelse med et forkert løft eller skub samt ved stillesiddende arbejde. Forebyggende behandling kan fx være instruktion i korrekt arbejdsstilling.

 

 

Evt. lønnedgang

Tidligere var praksis, at der ikke var mulighed for at opnå skattefrihed, hvis medarbejderen gik ned i løn for at få adgang til behandling hos en fysioterapeut. Det skyldes, at lønnedgang indikerer, at medarbejderen er villig til selv, at betale for ydelsen, og derfor konkluderede SKAT, at det der skal behandles, ikke er en arbejdsrelateret skade eller forebyggende behandling.

 

For at få dette afkræftet, er der nogle virksomheder, som har anmodet Skatterådet om et bindende svar vedr. fleksible lønpakker. I et bindende svar fra august 2009, er der givet tilladelse til lønnedgang for fodterapi og fodplejebehandling.

 

I det bindende svar er oplistet, at sundhedsordningen også indeholder massage, zoneterapi, fysioterapi og kiropraktik. Der er ligeledes oplistet de betingelser, der er gældende for, at arbejdsgiver og lønmodtager kan indgå en aftale om lønnedgang.

 

 

Afslutning

Behandlingen af en fysioterapeut kan foregå både på en inhouse klinik hos virksomheden eller i klinikken hos fysioterapeuten. Hvis arbejdsgiveren som alternativ vil give den ansatte mulighed for at træne i motionscenter, kan dette ske skattefrit i et motionslokale hos virksomheden.

 

Derimod skal en medarbejder stadig beskattes af et arbejdsgiverbetalt kontingent til et fitnesslokale eksternt hos en anden leverandør.

 

På området for fleksible lønpakker sker der til stadighed en ændring af praksis og vi skal derfor gøre opmærksom på, at det er vigtigt at følge med i, hvad der sker på området. Hvis der er spørgsmål til det foranstående, er du altid velkommen til at kontakte mig eller skatteafdelingen hos Beierholm.

 

Hent denne artikkel som .pdf her.