ergonomi-trning

Ergonomisk vejledning PDF Udskriv Email

 

Behov på arbejdspladsen

  • Trænger I til at få justeret stole eller borde?
  • Er I i tvivl om arbejdsstillingerne er hensigtsmæssige?
  • Er I usikre på om I løfter på den rigtige måde?
  • Vil I gerne høre om alternative løsninger til jeres arbejdsdag?

Arbejde er en af de største glæder for de fleste mennesker - det vil vi gerne hjælpe med fortsætter for jeres medarbejdere - at de fungerer godt i de forskellige arbejdssituationer og ikke belastes unødigt af f.eks. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

 

Efter gældende retningslinier og vejledninger fra Arbejdstilsynet giver vi medarbejderne viden og praktisk afprøvning omkring de pågældende arbejdsfunktioner. Eksempelvis kan vi tilpasse eller indrette den enkelte arbejdsplads så den passer til den eller de medarbejdere som benytter den. Vi arbejder med motivationen til at ændre belastende arbejdsvaner for at forebygge skader i kroppen.

 

Hvad kan et forløb i ergonomisk vejledning indeholde

Indholdet i den ergonomiske vejledning kan variere meget fra forløb til forløb. Det kan sammensættes alt efter den enkelte virksomheds behov. I nedenstående punkter ses eksempler på indhold i et ergonomisk vejlednings forløb.

  • Fysioterapeuten danner sig et indtryk af arbejdsfunktionerne ved et kort indledende besøg.
  • Dialog med den enkelte medarbejder om arbejdsstillinger og hvad der kan evt. forbedres.
  • Oplæg/foredrag om eksempelvis: løft, arbejdsstillinger, forebyggelse arbejdsrelaterede skader i kroppen, arbejdsteknik.
  • Udarbejdelse af rapport indeholdende: beskrivelse og analyse af aktuelle arbejdsfunktioner og arbejdsstilling/arbejdsteknik, løsningsforslag til forbedringer på kort og lang sigt.
  • Undervisning af enkelte personer eller grupper af medarbejder i eksempelvis løfteteknik eller anden arbejdsteknik.

 

Kvalitetssikring

Fysioterapeuter er gennem deres uddannelse trænet i at analysere arbejdsbevægelser og arbejdsstillinger, har stor viden om bevægelser og stillingers indvirkning på kroppen. Fysioterapeuterne du møder på virksomheden har en bred viden og erfaring indenfor ergonomisk vejledning og arbejdspladsvurdering.