Vederlagsfri behandling PDF Udskriv Email
 
Er du varigt svært fysisk handicappet kan du være berettiget til vederlagsfri fysioterapeutisk behandling.

I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.


Generelle kriterier for henvisning:

  • Patienten skal have en varig/langvarig lidelse. Med langvarig mener man mindst 5 år.
  • Patienten skal have et svært fysisk handicap. Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handicap er følgende negative afgrænsning: En patient, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap.
  • Der skal være behov for fysioterapi, dvs. fysioterapi skal kunne bedre/bevare den fysiske funktionsevne eller forhale en forringelse af funktionsevnen.
  • Personen skal have en diagnose der er omfattet af ordningen (se senere).
  • For børn og multihandicappede gælder særlige vilkår, se Sundhedsstyrelsens retningslinier.
Her kan du hente sundhedsstyrrelsens retningslinjer for adgang til vederlagsfri fysioterapi.
 

Ordningen omfatter

Diagnoser der er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi inddelses i 4 hovedgrupper:

1. Medfødte eller arvelige sygdomme
2. Erhvervede neurologiske sygdomme
3. Fysiske handikap som følge af ulykke
4. Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme.

Se detaljeret diagnoseliste her.
 

Ikke omfattet

Følgende diagnoser udgør de vigtigste og største diagnosegrupper/ tilstande, som ikke er omfattet af ordningen: Artrose, diskusdegeneration, diskusprolaps, osteoporose, ablatio mammae, whiplash, bækkenløsning, hypermobilitet, fibromyalgi, myoser, Mb. Scheuermann, kroniske, erhvervede lungesygdomme som f.eks. KOL.
 
Du er velkommen til at kontakte klinikken hvis du har yderligere spørgsmål om vederlagsfri behandling.